Podmínky registrace a pravidla diskuse

Podmínky registrace a pravidla diskuse na stránkách pksmag.cz

  1. Registrace a přihlášení čtenáře jsou nutným předpokladem pro účast v diskusi pod články a pro eventuální nákup předplatného placeného obsahu online magazínu PKSMAG.
  2. Registrací čtenář získává možnost přihlašovat se do svého osobního účtu na podstránce „Můj účet“ (https://www.pksmag.cz/muj-ucet/), kde mj. může měnit (aktualizovat) osobní údaje či nahlížet do seznamu svých předplatných.
  3. Pro přihlašování je (z důvodu vyšší bezpečnosti čtenářských účtů) nutné zvolit nejméně osmiznakové heslo, v němž jsou zastoupeny minimálně jedno velké a jedno malé písmeno a jedna číslice.
  4. Čtenář je v registračním formuláři povinen uvést pravdivé vyžadované údaje. Tyto mohou být později použity v procesu objednávky předplatného. Za pravdivost uvedených údajů nese plnou odpovědnost čtenář.
  5. Čtenář může disponovat pouze jedném uživatelským účtem, který nesmí jakýmkoli způsobem zpřístupňovat dalším osobám. Přihlašovací údaje pro vstup do účtu jsou nepřenosné a čtenář je povinen je uchovávat v tajnosti.
  6. Čtenář se ve svých vyjádřeních v diskusi musí držet zásad slušného chování a vyvarovat se vulgárních, rasistických či jinak urážlivých příspěvků a porušování autorských práv či práv na ochranu osobnosti. V případě nerespektování těchto pravidel si administrátor (moderátor diskuse) vyhrazuje právo problematické příspěvky z diskuse vymazat či, v krajním případě, zrušit čtenářův uživatelský účet. Obdobné zásady přitom budou uplatňovány i pro údaje uváděné v registračním formuláři, například u volby na webu zobrazovaného jména či přezdívky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 4. 2021.